شهریه پذیرفته شدگان (دوره‌های نوبت دوم و روزانه شهریه پرداز و مجازی)

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۱ کد خبر : ۳۳۳۷
تعداد بازدید:۲۲۶۳۸

شهریه مصوب هیأت امنای دانشگاه برای ورودی‌های سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل می‌باشد. پذیرفته شدگان لازم است مبلغ علی‌الحساب را در زمان ثبت نام الکترونیکی پرداخت نمایند.

جدول شهریه‌های دوره‌های مختلف دانشگاه تهران (سال ۱۳۹۶)

(۱-۱) کارشناسی ارشد نوبت دوم

گروه‌های امتحانی

شهریه ثابت

هر نیم‌سال (به ریال)

شهریه متغیر (هر واحد)

شهریه هر واحد

پایان نامه

(به ریال)

شهریه نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

علی‌الحساب برای ۸ واحد نظری + شهریه ثابت (به ریال)

نظری (به ریال)

عملی (به ریال)

علوم انسانی و تربیت بدنی

-/۷/۳۹۰/۰۰۰

-/۱/۳۱۰/۰۰۰

-/۱/۹۷۰/۰۰۰

-/۴/۹۲۰/۰۰۰

-/۱۷/۸۷۰/۰۰۰

سایر گروه‌های آموزشی

-/۸/۲۰۰/۰۰۰

-/۱/۹۷۰/۰۰۰

-/۲/۹۵۰/۰۰۰

-/۴/۹۲۰/۰۰۰

-/۲۳/۹۶۰/۰۰۰

 

(۱-۲) پردیس‌های البرز و بین‌المللی کیش

گروه‌های امتحانی

شهریه ثابت

(به ریال)

شهریه متغیر به ازای هر

شهریه جبرانی

شهریه پایان نامه

(به ریال)

شهریه نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

علی‌الحساب برای ۸ واحد نظری + شهریه ثابت (به ریال)

نظری

عملی

نظری

عملی

سایر گروه‌ها

-/۳۵/۶۴۰/۰۰۰

-/۲/۹۰۴/۰۰۰

-/۳/۶۹۶/۰۰۰

-/۱/۵۸۴/۰۰۰

-/۲/۳۷۶/۰۰۰

-/۷/۲۶۰/۰۰۰

-/۵۸/۸۷۲/۰۰۰

علوم انسانی و تربیت بدنی

-/۲۹/۰۴۰/۰۰۰

-/۲/۹۰۴/۰۰۰

-/۳/۶۹۶/۰۰۰

-/۱/۵۸۴/۰۰۰

-/۲/۳۷۶/۰۰۰

-/۷/۲۶۰/۰۰۰

-/۵۲/۲۷۲/۰۰۰

 

(۱-۳) دوره مجازی

گروه‌های امتحانی

شهریه ثابت (به ریال)

شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری (به ریال)

شهریه متغیر به ازای هر واحد عملی (به ریال)

شهریه پایان نامه

(به ریال)

شهریه نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

علی‌الحساب برای ۸ واحد نظری + شهریه ثابت (به ریال)

 
 

علوم انسانی و تربیت بدنی

- / ۶/۶۵۰/۰۰۰

- / ۱/۹۰۰/۸۰۰

- / ۱/۹۰۰/۸۰۰

-

- / ۲۱/۸۵۶/۴۰۰

 

سایر گروه‌ها

- / ۷/۳۷۰/۰۰۰

- / ۲/۳۷۶/۰۰۰

- / ۲/۳۷۶/۰۰۰

-

- / ۲۶/۳۷۸/۰۰۰

 

تذکر مهم: شهریه پرداختی پس از واریز به هیچ عنوان مسترد نمی‌گردد."


۹۹ رای