شهریه پذیرفته شدگان (دوره نوبت دوم و روزانه شهریه پرداز و مربیان رسمی)

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۲ کد خبر : ۳۳۴۷
تعداد بازدید:۶۲۱۵

شهریه پذیرفته شدگان (دوره نوبت دوم و روزانه شهریه پرداز و مربیان رسمی):

- شهریه مصوب هیأت امنای دانشگاه برای ورودی‌های سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل می‌باشد. پذیرفته شدگان لازم است مبلغ علی‌الحساب را در زمان ثبت نام الکترونیکی پرداخت نمایند.

جدول شهریه‌های دوره‌های مختلف دانشگاه تهران (سال ۱۳۹۶)

جدول ۱) شهریه پردیس‌های البرز و بین‌المللی کیش

رشته

نام پردیس

کل شهریه (به ریال)

شهریه نیم‌سال ۱- ۹۶۱ (به ریال)

گروه علوم انسانی

گروه علوم اجتماعی رفتاری

_ کیش

_ البرز

۷۱۲/۲۰۶/۰۰۰

۸۹/۰۲۵/۷۵۰

سایر گروه‌ها

_ کیش

_ البرز

۸۷۰/۴۷۴/۰۰۰

۱۰۸/۸۰۹/۲۵۰

 

جدول ۲) شهریه سایر پردیس‌ها و دانشکده‌ها

رشته

نام پردیس / دانشکده

کل شهریه (به ریال)

شهریه نیم‌سال ۱- ۹۶۱ (به ریال)

فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر، دامپزشکی و کشاورزی و منابع طبیعی

کلیه پردیس‌ها / دانشکده‌ها

(غیر از پردیس‌های کیش و البرز)

۷۲۵/۳۹۵/۰۰۰

۹۰/۶۷۴/۳۷۵

علوم انسانی و تربیت بدنی

کلیه پردیس‌ها / دانشکده‌ها

(غیر از پردیس‌های کیش و البرز)

۵۹۳/۵۰۵/۰۰۰

۷۴/۱۸۸/۱۲۵

تذکر مهم: شهریه پرداختی پس از واریز به هیچ عنوان مسترد نمی‌گردد."


۳۳ رای