خدمات سامانه جامع آموزش

سامانه جامع آموزش شامل اطلاعات آموزشی و فردی دانشجویان می‌باشد. از بدو ورود به دانشگاه و ثبت‌نام تا زمان فارغ‌التحصیلی و حتی پس از آن (برای ثبت و پیگیری درخواست‌ها)، این سامانه یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که با آن همراه خواهید بود. ثبت‌نام و پذیرش الکترونیکی دانشجویان، انجام انتخاب واحد و ترمیم، اخذ گواهی‌های اشتغال به تحصیل، ثبت درخواست وام دانشجویی و نظایر آن از جمله خدمات ارائه شده در این سامانه می‌باشد.

وبگاه سامانه: ems.ut.ac.ir