پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر (با استفاده از سهمیه و بدون استفاده از سهمیه) نوبت دوم، شبانه و آ موزش مجازی (به غیر از سهمیه ۵%)

۰۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۵ کد : ۳۳۳۸
تعداد بازدید:۵۰۲۵۸

پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر:

*مشمولین: (فرزند و همسر شهید، آزاده، فرزند و همسر آزاده، جانباز ۲۵% و بالاتر)

- پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر دارای سهمیه ایثارگری با توجه به پرداخت شهریه ایشان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران در قالب سنوات مجاز دوره تحصیلی (کارشناسی ارشد ۴ نیمسال، دکتری عمومی ۱۲ نیمسال، دکتری تخصصی ۸ نیمسال) از پرداخت شهریه معاف می‌باشند منوط به آنکه در اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تشکیل پرونده ایثارگری داده باشند.

- بخشی از شهریه پذیرفته شدگان دوره روزانه شهریه پرداز پردیس‌های بین المللی و خودگردان، در قالب سنوات مجاز دوره تحصیلی (طبق تعرفه مربوط)، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و پس از تشکیل پرونده ایثارگری در اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه قابل پرداخت است.

- پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر بدون استفاده از سهمیه در آزمون، لازم است قبل از ثبت نام الکترونیکی بلافاصله مدرک / گواهی ایثارگری و مشخصات کامل پرسنلی شامل: نام، نام خانوادگی، رشته قبولی و کد ملی خود را از طریق پست الکترونیکی اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه به نشانی amoozesh_shahed@ut.ac.ir ارسال نمایند، تا پس از تأیید، مطابق سنوات تحصیلی مجاز از پرداخت شهریه معاف گردند
-مدرک / گواهی مربوط به پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر (با استفاده از سهمیه / بدون استفاده از سهمیه) در هنگام ثبت نام الکترونیکی باید بارگذاری و سپس اصل آن به پردیس / دانشکدگان / دانشکده محل قبولی باید ارائه شود.

 

( ۲۷۸ )