ثبت نام حضوری (دکتری)

۲۱ مهر ۱۳۹۹ | ۱۵:۰۹ کد : ۳۷۹۲ ثبت نام دکتری
تعداد بازدید:۸۹۹۷

با توجه به وضعیت کنونی کشور و عدم امکان ثبت نام حضوری برای دریافت اصل مدارک، تاریخ ثبت نام حضوری در پردیس / دانشکده / مرکز و مؤسسه محل قبولی متعاقباً اعلام خواهد شد. ‌


( ۱۰۸ )