برنامه زمانی ثبت نام غیر حضوری

۰۴ مهر ۱۴۰۱ | ۱۶:۵۵ کد : ۳۳۲۰
تعداد بازدید:۸۵۷۳۹

- بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ تمدید شد.

- ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان الزامی است.

‌‌
 


( ۵۰۹ )