تماس با ما

پذیرفته شده گرامی در صورت هر گونه مشکل درخواست خود را به آدرس ایمیل reg@ut.ac.ir ارسال و پیگیری نمائید.