برنامه زمانی ثبت نام غیر حضوری

۰۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۸ کد : ۳۳۳۶
تعداد بازدید:۱۸۳۰۴۵

- بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی از روز مورخ / ۱۴۰۱ الی روز مورخ /۱۴۰۱ می‌باشد.

- ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان الزامی است. ‌‌‌‌


( ۱۰۷۶ )