شهریه پذیرفته شدگان (دوره‌های نوبت دوم و روزانه شهریه پرداز و مجازی)

۰۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۷:۳۰ کد : ۳۳۳۷
تعداد بازدید:۲۳۴۲۲۳

جدول شهریه پذیرفته شدگان: دوره های نوبت دوم و روزانه شهریه پرداز و مجازی مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ دانشگاه تهران 

- شهریه مصوب هیأت امنای دانشگاه برای ورودی‌ های سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می‌باشد، پذیرفته شدگان لازم است مبلغ علی الحساب را در زمان ثبت نام الکترونیکی پرداخت نمایند.

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱( به ریال)

دوره

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر واحد متغیر نظری هرواحد متغیر عملی هر واحد پایان نامه

نوبت دوم

علوم انسانی وعلوم رفتاری

۱۷,۴۴۹,۴۰۰ ۳,۰۹۳,۱۹۶ ۴,۶۵۱,۶۰۰ ۱۱,۶۱۷,۱۹۲

سایر گروه‌ها

۱۹,۳۶۱,۹۸۷ ۴,۶۵۳,۳۹۴ ۶,۹۶۵,۵۹۲ ۱۱,۶۱۷,۱۹۲

آموزش‌های الکترونیکی (مجازی)

علوم انسانی و علوم رفتاری

۱۵,۷۰۲,۱۰۰ ۴,۴۸۸,۲۰۴ ۴,۴۸۸,۲۰۴

-

سایر گروه‌ها

۱۷,۴۰۲,۱۷۷ ۵,۶۱۰,۲۵۴ ۵,۶۱۰,۲۵۴

-

شهریه دانشجویان دوره روزانه اتباع کشور افغانستان که از طریق آزمون پذیرفته شده‌اند ،۸۰ درصدشهریه دوره نوبت دوم محاسبه می‌گردد.
شهریه دوره کهاد برابر دروس کارشناسی ارشد (جدول فوق) و مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه می‌باشد.

 

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (پردیس‌های خود گردان) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (به ریال)

گروه آموزشی

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی

جبرانی نظری

جبرانی عملی

پایان نامه

علوم انسانی - علوم رفتاری

۵۹,۶۲۵,۸۸۷ ۵,۹۶۲,۵۸۸ ۷,۵۸۸,۷۴۸ ۳,۲۵۲,۳۲۰ ۴,۸۷۸,۴۸۲ ۱۴,۹۰۶,۴۷۲

سایر گروه‌ها

۷۳,۱۷۷,۲۲۴ ۵,۹۶۲,۵۸۹ ۷,۵۸۸,۷۵۰ ۳,۲۵۲,۳۲۰ ۴,۸۷۸,۴۸۲ ۱۴,۹۰۶,۴۷

تذکر مهم: پس از ثبت نام الکترونیکی شهریه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی‌گردد.

- پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر با استفاده از سهمیه در دوره نوبت دوم، مجازی با توجه به پرداخت شهریه ایشان در قالب سنوات مجاز دوره تحصیلی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و پیگیری از طریق اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه، از پرداخت شهریه معاف هستند.
- پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر با استفاده از سهمیه در دوره روزانه شهریه پرداز پردیس بین المللی کیش، ارس و پردیس البرز با توجه به پرداخت بخشی از شهریه ایشان (طبق تعرفه مربوط) در قالب سنوات مجاز دوره تحصیلی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و پیگیری از طریق اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه، از پرداخت شهریه معاف هستند.
- برای پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر بدون استفاده از سهمیه در آزمون، لازم است پس از ثبت نام الکترونیکی بلافاصله مدرک / گواهی شاهد و ایثارگری خود رااز طریق پست الکترونیکی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ( amoozesh_shahed@ut.ac.ir ) ارسال و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند. در صورت تأیید اداره مذکور شهریه از آنان دریافت نمی‌شود. بر این اساس پس از ثبت نام حضوری با ارائه اصل مدرک شاهد و ایثارگری به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه نیز مراجعه نمایند.


( ۱۷۱۹ )