شهریه پذیرفته شدگان (دوره‌های نوبت دوم و روزانه شهریه پرداز و مجازی)

۲۷ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۸:۳۴ کد : ۳۳۳۷
تعداد بازدید:۲۲۹۹۴۲

جدول شهریه پذیرفته شدگان: دوره‌های نوبت دوم و روزانه شهریه پرداز و مجازی مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه تهران

- شهریه مصوب هیأت امنای دانشگاه برای ورودی های سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد، پذیرفته شدگان لازم است مبلغ علی الحساب را در زمان ثبت نام الکترونیکی پرداخت نمایند.

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد-نوبت دوم و آموزش‌های الکترونیکی (مجازی) ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نوع درس

شهریه ثابت

متغیر نظری

متغیر عملی

پایان نامه

(ریال)

دوره

گروه آموزشی

هر ترم (ریال)

هرواحد (ریال)

هر واحد (ریال)

نوبت دوم

علوم انسانی وعلوم رفتاری

۱۴,۵۴۱,۱۶۷

۲,۵۷۷,۶۶۳

۳,۸۷۶,۳۳۳

۹,۶۸۰,۹۹۳

سایر گروه‌ها

۱۶,۱۳۴,۹۸۹

۳,۸۷۷,۸۲۸

۵,۸۰۴,۶۶۰

۹,۶۸۰,۹۹۳

آموزش‌های الکترونیکی (مجازی)

علوم انسانی و علوم رفتاری

۱۳,۰۸۵,۰۸۳

۳,۷۴۰,۱۷۰

۳,۷۴۰,۱۷۰

-

سایر گروه‌ها

۱۴,۵۰۱,۸۱۴

۴,۶۷۵,۲۱۲

۴,۶۷۵,۲۱۲

-

 

شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (پردیس‌های خود گردان) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

گروه آموزشی

شهریه ثابت

(ریال)

واحد نظری

(ریال)

واحد عملی

(ریال)

جبرانی نظری

(ریال)

جبرانی عملی

(ریال)

پایان نامه

(ریال)

علوم انسانی - علوم رفتاری

۴۹,۶۸۸,۲۳۹

۴,۹۶۸,۸۲۳

۶,۳۲۳,۹۵۷

۲,۷۱۰,۲۶۷

۴,۰۶۵,۴۰۲

۱۲,۴۲۲,۰۶۰

سایر گروه‌ها

۶۰,۹۸۱,۰۲۰

۴,۹۶۸,۸۲۴

۶,۳۲۳,۹۵۸

۲,۷۱۰,۲۶۷

۴,۰۶۵,۴۰۲

۱۲,۴۲۲,۰۶۰

تذکر مهم: پس از ثبت نام الکترونیکی شهریه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نمی‌گردد.

- پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر با استفاده از سهمیه در دوره نوبت دوم، مجازی با توجه به پرداخت شهریه ایشان در قالب سنوات مجاز دوره تحصیلی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و پیگیری از طریق اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه، از پرداخت شهریه معاف هستند.
- پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر با استفاده از سهمیه در دوره روزانه شهریه پرداز پردیس بین المللی کیش و پردیس البرز با توجه به پرداخت بخشی از شهریه ایشان (طبق تعرفه مربوط) در قالب سنوات مجاز دوره تحصیلی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و پیگیری از طریق اداره کل شاهد و ایثارگر دانشگاه، از پرداخت شهریه معاف هستند.
- برای پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر بدون استفاده از سهمیه در آزمون، لازم است پس از ثبت نام الکترونیکی بلافاصله مدرک / گواهی شاهد و ایثارگری خود رااز طریق پست الکترونیکی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ( amoozesh_shahed@ut.ac.ir ) ارسال و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند. در صورت تأیید اداره مذکور شهریه از آنان دریافت نمی‌شود. بر این اساس پس از ثبت نام حضوری که متعاقبلا" اعلام خواهد شد با ارائه اصل مدرک شاهد و ایثارگری به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه نیز مراجعه نمایند.
 


( ۱۶۳۰ )