تذکرات مهم

۰۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۲ کد : ۳۳۵۴
تعداد بازدید:۱۹۴۵۹

– بر اساس مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل همزمان دانشجو ممنوع می‌باشد. هر زمان مشخص شود که دانشجو، تحصیل همزمان بدون مجوز داشته ازادامه تحصیل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضی از ایشان سلب می‌گردد.
- بارگذاری تمامی مدارک خواسته شده با توجه به شرایط پذیرفته شده الزامی است.
توضیح: پذیرفته شدگانی که اصل دانشنامه را دریافت کرده‌اند موظف هستند تصویر برابر اصل شده آن (توسط دفترخانه یا دانشگاه صادرکننده مدرک) را به پردیس / دانشکدگان / دانشکده محل تحصیل در موعد ثبت نام حضوری ارائه دهند.
- پذیرفته شدگانی که فاقد مدرک معتبر زبان عمومی دکتری به هنگام ثبت نام می‌باشند موظف هستند، قبل از آزمون جامع در آزمون‌های زبان عمومی تا کسب نمره قبولی شرکت و گواهی آن را به پردیس / دانشکده محل تحصیل را ارائه نمایند.
- تأیید نهایی ثبت نام پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم، روزانه شهریه پرداز و مربیان منوط به واریز شهریه تعیین شده (علی الحساب) می‌باشد.
– طبق بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لازم است تمامی پذیرفته شدگان پرسشنامه پایش سلامت را تکمیل نمایند.
- در صورت مغایرت تاریخ دانش آموختگی با تاریخ اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور قبولی پذیرفته شده لغو می‌گردد.
- کلیه پذیرفته شدگان مشمول خدمت نظام وظیفه، موظف هستند در اسرع وقت پس از تأیید ثبت نام با اخذ فرم درخواست معافیت تحصیلی برای اخذ معافیت تحصیلی از طریق سامانه epolice اقدام نمایند . ثبت نام دانشجوی مشمول خدمت نظام وظیفه در نیمسال بعدی منوط به وصول معافیت تحصیلی تاییدشده می‌باشد.
- پذیرفته شدگانی که مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد آنان دوره‌های غیررسمی (آموزش‌های آزاد – معادل) می‌باشد، موظف هستند مدرک خود را که به تأیید دفتر آموزش‌های غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد ۰ بارگذاری نمایند. در غیر این صورت ثبت نام آنان امکان پذیر نمی‌باشد.
- در صورتی که تعداد متقاضیان ادامه تحصیل در پردیس البرز به حدنصاب نرسد، پذیرفته شدگان مربوط جهت تعیین تکلیف و ادامه تحصیل در اولویت‌های بعدی (کدرشته محل‌های انتخابی) به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی خواهند شد.
- لازم است پس از اخذ کارت دانشجویی در نگهداری کارت دانشجویی خود دقت نمائید. در صورت مفقود شدن یا درخواست هرگونه تغییرات صدور مجدد کارت منوط به طی مراحل و پرداخت هزینه مربوط خواهد بود. ‌‌‌‌‌‌‌

 
 
 
‌‌‌‌

 

 


( ۴۹ )