رایانامه (Email)

۰۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۷ کد : ۳۳۶۰
تعداد بازدید:۷۸۸۴۳۵

 

مرکز فناوری اطلاعات، امکان استفاده از رایانامه را در اختیار دانشجویان دانشگاه تهران قرار می‌دهد. برای ثبت درخواست رایانامه، اخذ شناسه یکتای دانشگاه تهران الزامی است.دانشجویان محترم پس از پذیرش حضوری و ثبت پذیرش نهایی در فرآیند ثبت‌نام، می‌توانند از این طریق درخواست رایانامه نمایند.

وبگاه سامانه: mail.ut.ac.ir


( ۱۰۲۲ )