برنامه زمانی ثبت نام حضوری

۰۴ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۳۰ کد : ۳۵۸۶
تعداد بازدید:۳۲۹۶۱

بازه زمانی ثبت نام حضوری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ می‌باشد. دانشجویان گرامی لازم است در بازه زمانی مذکور به دانشکده محل قبولی مراجعه نمایند.


( ۲۰۴ )