مقررات ثبت نام مربیان

۰۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۵ کد : ۳۷۸۹
تعداد بازدید:۱۳۰۲

مربیان پذیرفته شده (بدون استفاده از سهمیه / ‏‬با استفاده از سهمیه مربی) می‌بایست قبل از ثبت نام موافقت نامه کتبی محل خدمت خود را مبنی بر ادامه تحصیل بارگذاری نمایند. ثبت نام مربیان پذیرفته شده، بدون موافقت نامه از سوی دانشگاه محل خدمت امکان پذیر نمی باشد.

شهریه تحصیل مربی پذیرفته شده با استفاده از سهمیه ۱۰% مربیان، براساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه در قالب قرارداد منعقده می‌بایست از سوی دانشگاه محل خدمت مربی تأمین گردد در غیر این صورت تأمین شهریه تحصیل (در قالب قرارداد) بر عهده مربی می‌باشد. ثبت نام پذیرفته شدگان مذکور پس از انعقاد قرارداد و صدور مجوز ثبت نام از سوی اداره کل خدمات آموزشی -واحد آزمون‌ها امکان پذیر خواهد بود.


( ۱ )