زمان ثبت نام حضوری دکتری

۲۶ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۰ کد : ۳۷۹۳ ثبت نام دکتری
تعداد بازدید:۹۹۹۵

با توجه به وضعیت کنونی کشور و عدم امکان ثبت نام حضوری برای دریافت اصل مدارک، تاریخ ثبت نام حضوری در پردیس / دانشکده / مرکز و مؤسسه محل قبولی متعاقباً اعلام خواهد شد. ‌‌


( ۸۴ )