راهنمای ثبت نام غیرحضوری دانشجویان (کارشناسی)

این راهنما بمنظور تشریح فرایند راهنمای" ثبت‌نام غیرحضوری دانشجویان" تدوین شده است. دانشجویان محترم، لطفاً بمنظور تسریع انجام فرایند به نکات ذکرشده توجه نمائید و مراحل را با دقت انجام دهید. همچنین چارت مسیر فرایند در شکل ۱ قابل مشاهده است.

‌‌‌‌‌ شکل ۱. چارت مراحل ثبت‌نام غیرحضوری

۱- ورود به سیستم

دانشجویان محترم، بعد از دریافت شناسه یکتا، برای ادامه ثبت‌نام از طریق لینک https://reg.ut.ac.ir وارد سامانه شده و پس از انتخاب مقطع خود، در صفحه بعدی، ثبت‌نام غیرحضوری را انتخاب نمائید. با کلیک روی مرحله دوم کادر جدیدی برای شما باز خواهد شد (شکل ۲). پس از مطالعه دقیق توضیحات داخل کادر، برای ورود به صفحه ثبت‌نام روی کادر زردرنگ داخلی کلیک نمائید.

شکل ۲. صفحه ورود به مرحله ثبت‌نام غیرحضوری

 

پس از ورود به سامانه جامع آموزش، پردازش "پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود" مشاهده می‌شود که باید تمامی مراحل را تا اتمام پذیرش غیرحضوری بطور کامل انجام دهید.

*نکته: توجه داشته باشید که بنا به شرایط دانشجویی شما (مانندجنسیت، مقطع تحصیلی، دوره تحصیلی، بومی یا غیر بومی بودن و…)، امکان دارد برخی از این مراحل برای شما نمایش داده نشود. (مثلاً اگر به دانشجو پیش پرداخت شهریه تعلق بگیرد، مراحل پیش پرداخت شهریه در فرم نمایش داده می‌شود و اگر تعلق نگیرد، نمایش داده نمی‌شود.

شکل ۳- تکمیل مراحل پذیرش غیرحضوری

تعیین وضعیت نظام وظیفه:

این مرحله مخصوص دانشجویان مرد می‌باشد.

شکل ۴- تعیین وضعیت نظام وظیفه

اطلاعات دانشجو - قسمت اول:

شکل ۵- تکمیل اطلاعات دانشجو

نحوه اخذ کدرهگیری تاییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی

در مرحله "اطلاعات دانشجو - قسمت اول " می‌توانید برای اخذ کد رهگیری تاییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی به صورت الکترونیکی اقدام نمائید

 

شکل ۶- نحوه در دریافت کد رهگیری دیپلم / پیش دانشگاهی برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

ارسال فایل مدارک:

دانشجو فایل اسکن شده از مدارک مورد نیاز را ارسال می‌کند.

شکل ۷- ارسال مدارک

ارسال تعهد نامه الکترونیکی

شکل ۸- تأیید تعهدنامه‌ها

پرداخت الکترونیکی پیش پرداخت شهریه:

مرحله پرداخت الکترونیکی شهریه مختص دانشجویانی است که مشمول پرداخت شهریه می‌باشند.

شکل ۹- پرداخت پیش پرداخت شهریه

 

پرداخت الکترونیکی هزینه خدمات پذیرش و ثبت نام:

شکل ۱۰- پرداخت الکترونیکی هزینه خدمات پذیرش و ثبت نام

پایان پذیرش غیر حضوری:

شکل ۱۱- پایان پذیرش غیرحضوری