موراد مربوط به اتباع خارجی

۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۸ کد : ۳۸۰۳ کارشناسی و دکتری عمومی
تعداد بازدید:۳۷۲۶

- پذیرفته شده موظف است مدارک تحصیلی و شناسایی خود و سایر موارد خواسته شده (طبق دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور) را بارگذاری نماید.

- اتباع خارجی پذیرفته شده روزانه مطابق با دفترچه شماره ۱ راهنمای ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور موظف هستند. به میزان ۸۰% شهریه دوره نوبت دوم گروه آزمایشی مربوط را در مرحله ثبت نام الکترونیکی پرداخت نمایند. این مبلغ برای نیمسال اول تحصیل دانشجو به صورت علی الحساب محاسبه شده است.

- تکمیل تعهدنامه ثبت نام، در سامانه ثبت نام ویژه پذیرفته شدگان اتباع خارجی (فرم شماره ۶)


( ۶۵ )