مرحله اولمرحله دوممرحله سوم

جهت مشاهده راهنمای شناسه یکتا اینجا کلیک نمائید.
 
در این مرحله کلیه مدارک لازم برای ثبت نام توسط دانشجو در سامانه بارگذاری می‌شود. همچنین برای تکمیل این مرحله می‌بایست فرم‌های تعهد و مرام نامه انضباطی توسط دانشجو تأیید گردد. جهت مشاهده راهنمای مراحل ثبت نام غیر حضوری اینجا کلیک نمائید. در پایان این مرحله شماره دانشجویی خود را دریافت می‌نمایید.
برای فرایند ثبت نام غیر حضوری روی عکس زیر کلیک نمائید. شناسه یکتا و رمز عبور دریافت شده در مرحله اول را در این قسمت وارد نمائید.