اخبار

راهنمای کامل ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ دانشگاه تهران ( بر اساس دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور )

ضمن عرض تبریک، خیر مقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه تهران، توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبت نام الکترونیکی، مدارک مورد نیاز جلب می نماید:

ادامه مطلب