اخبار

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ دانشگاه تهران

ضمن عرض تبریک ، خیر مقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در دانشگاه تهران ، توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبت نام الکترونیکی ، مدارک مورد نیاز جلب می نماید :

ادامه مطلب